Z Proszowic na salony

Zalety produktów dostarczanych przez kurę zielononóżkę kuropatwianą – jajek i mięsa – już od lat doceniają smakosze i zwolennicy żywności produkowanej metodami ekologicznymi. Te niewielkie kury są bowiem doskonale przystosowane do chowu w warunkach naturalnych, dzięki wytrzymałości na niskie temperatury, odporności na choroby i umiejętności poszukiwania pokarmu. Te cechy zachęcają też wielu hodowców, nie tylko ze względu na fakt, że hodowla nie wymaga znacznych finansowych nakładów, ale także z powodu coraz większego zainteresowania konsumentów i znacznie wyższych cen, jakie za produkty zielononóżki można uzyskać. Już wkrótce jajka i tuszki tego gatunku kur znajdą się na Liście Produktów Tradycyjnych. Wniosek w tej sprawie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie przez Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza „Zielononóżka”. Rada ds. Produktów Tradycyjnych przy wojewódzkim samorządzie oceniła wniosek pozytywnie i przekazała go do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokona wpisu na listę. Procedura nie była szybka i łatwa; trzeba było m.in. udowodnić co najmniej 25-letnią tradycję chowu zielononóżek w okolicach Proszowic. Hodowcy mają nadzieję, że wpis na Listę Produktów Tradycyjnych będzie sprzyjał promocji ich produktów i przyczyni się do wzrostu zainteresowania, a więc i cen.
(mat) 

Eko-uprawy.pl © 2024