Granica przekroczona

Uprawy organiczne we Francji w 2012 roku zajmą powierzchnię ponad 1 mln ha, a zatem przekroczono magiczną granicę. Pod koniec 2011 roku działały tam 23 135 ekologiczne farmy, o 12% więcej niż w 2010 roku, a 4,5% produktów pochodziło z nich właśnie (965,141 tys. ha).
 
Ale to jeszcze nie koniec. Francja dąży do uzyskania 6-procentowego udziału produkcji ekologicznej. 
W niektórych branżach jest jednak znacznie lepiej, np. ekologiczne owoce uprawiane są na 12% całkowitej powierzchni zajmowanej przez sady i plantacje, rośliny strączkowe – na 25%, a winorośl – na ponad 7%.  
 
Źródło: Pleinchamp 
Eko-uprawy.pl © 2024