W stronę ekologicznej uprawy

Podczas posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa Copa-Cogeca nakreślono wizję przejścia z tradycyjnych metod gospodarowania do nowoczesnej gospodarki ekologicznej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 
 
Wzrasta zapotrzebowanie na żywność, a także konieczność zrównoważenia sektora rolnego. W założeniach nowa WPR powinna skupić się na instrumentach zarówno korzystnych dla środowiska, jak i utrzymujących zdolność produkcyjną sektora rolnego. Ponieważ unijne rolnictwo jest wszechstronne i różnorodne potrzeba rozległej listy instrumentów zazieleniania, z których rolnicy będą mogli wybrać te najlepiej dostosowane do ich sytuacji – podaje portal agronews.com.pl. 
 
Pożądane jest zwiększenie produkcji biomasy na cele niespożywcze, biopaliw, bioenergii, racjonalne wykorzystanie nawozów i wody, co w efekcie zmniejsza produkcję gazów cieplarnianych. Przewodniczący Cogeca Paolo Bruni podkreślił, że konieczne są badania i wdrażanie innowacji, aby można było zwiększyć produktywność. Program badawczy Horyzont 2020 ma skupić się na tej problematyce. 
 
Źródło: na podstawie AgroNews
Eko-uprawy.pl © 2024