Preparaty biologiczne w ekologicznej uprawie pszenicy, ziemniaków i kukurydzy

Na rynku można znaleźć wiele preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy (np. EM, ProBio Emy i inne). Naukowcy z IUNG – PIB w Puławach oraz innych jednostek badawczych pod kierownictwem prof. Jana Kusia badali, czy rzeczywiście tak wielotorowo wpływają na wielkość plonu pszenicy i ziemniaków. W doświadczeniu wykorzystano ProBio Emy.

ziemniakiWyniki
Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów spowodowało wzrost plonu pszenicy jarej w monokulturze i lepsze wypełnienie ziaren w konwencjonalnej uprawie. W ekologicznej natomiast nawet 3-krotne opryskiwanie nie zwiększało plonowania pszenicy jarej. Zaobserwowano nieznacznie lepszą zdrowotność i niższe nasilenie chorób grzybowych.

W ekologicznej uprawie ziemniaków stosowanie preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy (opryskiwanie gleby, zaprawianie sadzeniaków oraz 3 opryskiwania w sezonie) spowodowało wzrost plonu średnio o około 7%. Większy przyrost plonowania uwidocznił u odmian późnych (10%) niż wczesnych. Zaobserwowano zwłaszcza wzrost udziału dużych i przeciętnych bulw w plonie. Odnotowano też ograniczenie występowania parcha zwykłego i plamistości miąższu.

Pozytywnie na stosowanie preparatów biologicznie czynnych zareagowała także kukurydza zbierana na kiszonkę - wzrost o 7% zawartości suchej masy.

Źródło: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku, s. 275-286, www.iung.pulawy.pl

Eko-uprawy.pl © 2024