Nowa krzyżówka trawy zapobiegająca powodziom i podtopieniom

Eko-Uprawy-0027Zagrożenia powodziowe w naszym kraju są problemem szczególnie uciążliwym. Dotyczy to wielu rejonów Polski. Prace melioracyjne zwykle nie są prowadzone a wały przeciwpowodziowe pozostają w opłakanym stanie. Okazuje się jednak, że coś tak niepozornego jak zwykła trawa może być cichym sprzymierzeńcem człowieka w tym względzie. Jak donosi BBC, naukowcy z Wielkiej Brytanii wyhodowali zupełnie nową krzyżówkę traw, która jest w stanie zapobiegać podtopieniom.

Krzyżówka ta chłonie wodę tak skutecznie, że może w znaczący sposób zmniejszać skutki ulew grożących powodzią. W znanym czasopiśmie naukowym Scientific Reports zamieszczono artykuł naukowców z James Hutton Institute w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. W opracowaniu tym opisano przeprowadzone badanie, jedno z wielu przeprowadzonych w trakcie realizacji wieloletnich projektów nad tworzeniem nowych odmian traw. Jak się okazuje, nowych odmian wytworzono tak wiele, że właściwości większości z nich dotychczas jeszcze porządnie nie sprawdzono. Kit Macleod z James Hutton Institute, będący jednym z autorów tegoż artykułu oświadczył więc, że zdecydowali się wykonać serię eksperymentów by sprawdzić, jak te nowe odmiany traw sprawdzą się w hodowli. Celem było przetestowanie ich nie tylko z perspektywy rolnika, ale też m.in. przy ograniczaniu spływu wody.

Przeprowadzone badania szczególnie dobre efekty dały w przypadku trawy powstałej w wyniku krzyżówki dwóch odmian bardzo popularnych wśród hodowców bydła – życicy trwałej (inaczej nazywanej też rajgrasem angielskim Lollium perenne) oraz kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis). Kostrzewa łąkowa jest także gatunkiem pospolitym i w naturalnych stanowiskach.

Badania trwały dwa lata. W efekcie okazało się, że nowa krzyżówka ogranicza ilość wody spływającej po łące w porównaniu z gatunkami wyjściowymi nawet o 51% w porównaniu z życicą oraz o 43% w porównaniu z kostrzewą. Zdaniem naukowców z James Hutton Institute, wykazana skuteczność trawy w ograniczaniu ilości wody spływającej po łące ma związek ze zmianą struktury gleby, która powoduje obecność nowej krzyżówki trawnej. Trawa ta zmienia strukturę gleby poprzez zwiększanie jej zdolności do zatrzymywania wody. Dodatkowym atutem tej krzyżówki trawnej jest jej szybki wzrost i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Wszystko to sprawia, że nowa odmiana jest w stanie zatrzymać w glebie dużo więcej wilgoci niż gatunki wyjściowe do jej utworzenia oraz inne gatunki traw, dzięki czemu mniej wody opadowej odpłynie do rzek i strumieni. Naukowcy zastrzegają jednak, by w żadnym razie nie traktować tej nowej krzyżówki, jako magiczne lekarstwo na podtopienia powstające po ulewnych deszczach, które w ostatnich latach stają się niestety coraz częstsze i coraz bardziej uciążliwe. Z pewnością odmiana ta jest w stanie pomóc w ograniczaniu ogólnej objętości wody spływającej z łąk do strumieni. Jest to szczególnie ważne w przypadku tych cieków wodnych, które płyną w stronę obszarów podatnych na zalanie. Ciekawe tylko, kiedy ta obiecująca mieszanka trawna może znaleźć się w sprzedaży w Polsce? Pozostaje mieć nadzieję by dotarła do nas jak najprędzej.

Eko-uprawy.pl © 2024