Uprawa ekologiczna soi w Polsce?

sojaDlaczego warto uprawiać soję? Jedną z roślin najczęściej poddawanych genetycznym modyfikacjom jest soja. To jeden z powodów, dla których warto ją uprawiać w Polsce z nasion wolnych od GMO i przystosowanych do naszych warunków. Jest doskonałą rośliną paszową, przedplonem o działaniu plonotwórczym dla zbóż, kukurydzy, rzepaku, warzyw, uprawą pożądaną w gospodarstwach ekologicznych, poprawiającą żyzność i strukturę gleby, surowcem dla przetwórstwa i przemysłu. Po uprawie soi pozostaje też masa organiczna. Soja ma działanie fitosanitarne i fitomelioracyjne, odgrywa dużą rolę w ograniczaniu występowania chorób i szkodników u uprawie roślin zbożowych.Soja jest najważniejszą rośliną oleisto-białkową, zawiera 36-40% aminokwasów, 17-23% oleju o dużej zawartości NNKT, a także pozostawia w glebie 70-150 kg/ha azotu.

Uprawa soi
Kukurydza, zboża ozime i jare są najlepszym przedplonem dla soi, ale można ją siać także po burakach cukrowych, ziemniakach i trawach wieloletnich, praktycznie na każdym rodzaju gleby. Nie wolno jej uprawiać po innych strączkowych, wieloletnich motylkowych, drobnonasiennych i kapustnych, Glebę przygotowujemy głownie jesienią, np. po zbożach – 1-2 podorywki na 8-10 cm i orka na 22-25 cm lub po kukurydzy - talerzowanie i orka na 25-30 cm. Wiosną warto zniszczyć chwasty i wyrównać powierzchnię. Jeśli jest odpowiednio dużo wilgoci w glebie, można użyć kultywatora.

Nawożenie
Soja wykorzystuje nawozy mineralne i organiczne obecne w glebie, nawet te głębiej zalegające. Około 60% azotu roślina czerpie dzięki symbiozie z bakteriami korzeniowymi. Jeśli nasiona zainokulujemy nitraginą, która jest znanym środkiem biologicznym, można będzie ją uprawiać w gospodarstwach ekologicznych. Inokulację przeprowadza się po ich uprzednim zmoczeniu, w dniu siewu, w zadaszonym, zacienionym miejscu.

Siew
Soję siejemy na głębokość 3-4 cm, gdy średnia dobowa temperatura gleby na głębokości siewu wynosi 10-15 st. C, jeśli jest odpowiednio dużo wilgoci w podłożu.

Pielęgnacja
Przed i po wschodach zaleca się bronowanie i jedna lub dwie uprawy międzyrzędowe dla zwalczenia chwastów. Zagrożenie przez szkodniki jest niewielkie, gdyż soja jest sporadycznie uprawiana w Polsce.

Zbiór
Soję zbiera się kombajnem zbożowym ustawionym na niskie ścianie, gdy nasiona osiągną wilgotność 14-16%.

Uprawa na pasze
Dodatek soi znacznie zwiększa ilość białka w paszach. Bywa wysiewana łącznie z kukurydzą, gdyż oba gatunki wysiewa się późno, są roślinami krótkiego dnia, podobnie kiełkują i rosną. Wysiewa się współrzędnie około 50 kg/ha soi na 12-15 roślin na mb kukurydzy. Soję sieje się, gdy kukurydza ma 10-15 cm, ale można także jednocześnie wysiać oba gatunki.

Odmiany
Annushka – bardzo wcześnie dojrzewająca w Polsce odmiana soi. W uprawie ekologicznej w 2012 roku osiągnięto plon 2,8 t/ha, a w uprawie konwencjonalne 4 t/ha.
Mavka – w 2011roku najlepiej plonowała spośród badanych odmian. Wcześnie i równomiernie dojrzewa, jest odporna na choroby , osypywanie i wyleganie. Znajduje się w rejestrze odmian COBORU.
Atlanta – średnio wczesna, równomiernie dojrzewa, dość odporna na osypywanie, wyleganie i choroby.

Źródło: AgroYoumis

Eko-uprawy.pl © 2024