Nawożenie organiczne – z jakich nawozów korzystać?

14 uprawy ewelina wiacekNawożenie organiczne jest chętnie stosowane zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. Wybór nawozów organicznych jest duży i nie sprowadza się jedynie do stosowania obornika czy nawozów zielonych. Warto więc znać ich możliwości, wady i zalety.

Stosowanie nawozów organicznych nie tylko dostarcza roślinom składników pokarmowych, ale również pozytywnie wpływa na jakość gleb, użyźniając ją i wspomagając powstawanie próchnicy. Nawozy organiczne mają jedną zasadniczą zaletę, której zwykle brakuje nawozom mineralnym – działają przez długi okres czasu. W taki sposób rośliny są zaopatrywane w składniki pokarmowe nawet przez kilka lat. Dodatkowo nawozy organiczne pozytywnie wpływają na rozwój organizmów glebowych. Jednak kompostując je, należy pamiętać, aby nie korzystać z wapna, które powoduje straty azotu.

Jakie wyróżniamy nawozy organiczne?
Obornik – przefermentowane odchody zwierzęce i ściółka oprócz podstawowych składników pokarmowych są bogate również w mikroelementy. To dodatkowo cenne źródło próchnicy. Obornik jest nawozem działającym przez długi okres czasu – uwalnianie składników pokarmowych zależy m.in. od rodzaju podłoża (szybciej na glebach lekkich, wolniej na ciężkich i wilgotnych). W ogrodzie można stosować jedynie przefermentowany obornik – świeży zawiera bowiem szkodliwy amoniak. Zwykle stosuje się go co 2-3 lata na glebach lekkich i co 3-5 lat na ciężkich. Każdorazowo powinien być przekopany i wymieszany z ziemią. Obornik koński zwykle stosuje się na gleby ciężkie, natomiast bydlęcy na gleby lekkie.

Gnojowica – to mieszanina moczu i kału (zwykle świńskiego). Nawóz wzbogaca podłoże w składniki pokarmowe, ale nie ma wpływy na poprawę jego jakości w innych aspektach. Zwykle stosuje się w dużym rozcieńczeniu (1:10, 1:15, 1:20).

Gnojówka - przefermentowany mocz jest nawozem organicznym szybko działającym. Stosuje się go wiosną lub jesienią. Po zastosowaniu wymaga przekopania. Dostarcza roślinom głównie azotu i potasu. Niestety można nim przenosić glebę podobnie jak w przypadku nawozów mineralnych. Może być stosowany jako dodatek do kompostu.

Nawozy zielone – to dobre rozwiązanie na wykorzystanie wolnych, niezagospodarowanych miejsc na działce. Przekopane lub przyorane, ścięte rośliny dostarczają glebie składników pokarmowych i dobrze wpływają na jej strukturę. Zwykle uprawa się rośliny z rodziny bobowatych. Wiele gatunków wiąże azot w powietrza żyjąc w symbiozie z bakteriami.

Ptasie odchody – należy stosować je po przekompostowaniu i najlepiej po wymieszaniu np.: z nawozami zielonymi (mogą się mineralizować). Zwykle zawierają pewne ilości azotu, fosforu, potasu i wapnia.

Biohumus – jest produktem kompostowym powstałym m.in. z resztek roślin i obornika. W tym wypadku za proces przerabiania odpowiadają jednak dżdżownice kalifornijskie. Po rozcieńczeniu z wodą biohumus można stosować zarówno w ogrodzie jak i w domu (nie posiada wyraźnego zapachu).

Odpady z rogów – zwykle są to mączki lub wióry zawierające azot i fosfor. Nie powodują przenawożenia gleby, gdyż działają dosyć wolno – systematycznie uwalniając składniki pokarmowe. Podobnie stosuje się mączkę z krwi (zawiera azot oraz niewielką ilość potasu i fosforu) oraz mączkę kostną (zawiera znaczne ilości fosforu).

M.M.

Eko-uprawy.pl © 2024