Dopłaty dla rolników

Zarówno sami rolnicy, jak i specjaliści podkreślają, że podstawą zaistnienia, rozwoju i przetrwania gospodarstw ekologicznych są dopłaty.  Rolnik, który stara się o certyfikat lub już go uzyskał, prócz dopłat bezpośrednich ma prawo, na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne, do płatności dodatkowych. Na razie nie wiadomo, jak  ukształtują się wysokości tych dopłat w latach 2013-2020. Obecnie, w zależności od wariantu rolnośrodowiskowego wynoszą one:
Wariant 2.1 Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)   -  750zł/ha
Wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)   -   800zł/ha
Wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)   -   260 zł/h
Wariant 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)  -    330zł/ha
Wariant 2.5 Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)  -   300zł/ha
Wariant 2.6 Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)   -  1540zł/ha
Wariant 2.7 Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności)   -  720 zł/ha
Wariant 2.8 Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)   -  800 zł/ha
Wariant 2.9 Uprawy sadownicze określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa (z certyfikatem zgodności)                                                                                 -  1540zł/ha
Wariant 2.10 Uprawy sadownicze określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa  (w okresie przestawiania)                                                                                    -  1800zł/ha
Wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze (z certyfikatem zgodności) -    650zł/ha
Wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze (w okresie przestawiania) -  800zł/ha
 
Wysokość płatności bezpośrednich w 2011 roku nie została jeszcze ustalona i – jak wiadomo – zależy ona od aktualnych notowań euro. W 2010 roku stawki płatności bezpośrednich wynosiły:
- jednolita płatność obszarowa - 562,09 zł/ha; 
- uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych – 327,28 zł/ha;
- oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 157,16 zł/tona;
- płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych – 439,03 zł/ha;
- płatność do krów – 346,43 zł/szt.
 
Dwie ostatnie stawki podajemy ze względu na fakt, że wiele gospodarstw ekologicznych hoduje bydło, które dostarcza niezbędnego przy tym typie gospodarowania obornika. Jeśli hodowane bydło należy do ras lokalnych  (rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło rasy polskiej czerwono-białej, bydło rasy polskiej czarno-białej) rolnik może z tego tytułu otrzymać dodatkową płatność                                                         - 1150 zł/szt. w ramach pakietu PROW Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ( Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła).
                                                                                                                                          (mat)
Eko-uprawy.pl © 2024