Co to jest mikoryza?

Mikoryza – jest to zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub innych organów  z grzybami. Tego typu symbioza daje obu gatunkom wzajemne korzyści, polegające na obustronnej wymianie substancji odżywczych – rośliny mają lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, do substancji regulujących ich wzrost oraz rozwój, które produkuje grzyb. Natomiast grzyb korzysta z glukozy - produktu fotosyntezy roślin. Mikoryzę odkrył Franciszek Kamieński w 1880 roku. Ze względu na stopień inwazyjności strzępek grzybni do komórek roślinnych wyróżnia się:
- ektomikoryzę zewnętrzną - strzępki grzybni oplatają korzenie roślin tworząc tzw. opilśń (mufkę) i wnikają do wnętrza wypełniając przestwory komórkowe, tworząc sieć Hartiga, dzięki czemu mogą przejąć dotychczasowe funkcje włośników, które w takim wypadku zanikają;
- endomikoryzę wewnętrzną - strzępki grzybni wnikają bezpośrednio do tkanek roślinnych, natomiast włośniki nie zanikają;
- ektendomikoryzę mieszaną - strzępki jednocześnie wnikają do komórek roślinnych i tworzą na zewnątrz opilśń.
Mikoryza należy do najlepszych zjawisk przyrody na poprawę wegetacji oraz zdrowotności roślin. W symbiozie mikoryzowej ze specyficznymi grzybami współżyje większość roślin zasiedlających ekosystemy lądowe. Mechanizm współpracy tak różnych organizmów zaczął kształtować się kilkaset milionów lat temu, gdy rośliny rozpoczynały zdobywać nowe siedliska na lądzie. Nawiązana wówczas współpraca roślin i grzybów okazała się na tyle korzystna, że cały czas trwa sprawdzając się w każdych warunkach środowiskowych. Najważniejszą funkcją grzybów mikoryzowych jest ich zdolność do tworzenia „pomostu” pomiędzy glebą i rośliną: strzępki tych grzybów z jednej strony penetrują i kolonizują korzenie rośliny, z drugiej nawiązują bezpośredni kontakt z glebą. Przy zachowaniu równowagi wzajemnego odżywiania partnerów symbiozy, rośliny mikoryzowe są przez to żywotniejsze i bardziej konkurencyjne w zasiedlaniu ekosystemów niż rośliny bez mikoryzy. Większą przeżywalność i ekspansywność roślin mikoryzowych wspomagają również inne funkcje mikoryzy: bierna i czynna ochrona systemu korzeniowego przed chorobami od-glebowymi roślin, modyfikacje środowiska biotycznego w strefie korzeniowej, sklejanie cząsteczek glebowych w gruzełki glebowe, co sprzyja również zwiększaniu żyzności gleby. Mikoryza jest zjawiskiem naturalnym, które w produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej roślin często jest eliminowane przez stosowanie syntetycznych lub sterylizowanych podłoży do wzrostu oraz wysokich dawek nawozów i pestycydów.
 
Źródło: Wikipedia, Mykoflor - dr Andrzej Księżniak

Eko-uprawy.pl © 2024