Pożyteczne mikroorganizmy glebowe

W ramach projektu EkoTechProdukt wyizolowano i wyselekcjonowano ponad 460 izolatów bakterii rizosferowych oraz 32 tys. spor arbuskularnych grzybów mikoryzowych z gleby rizosferowej pozyskanej ze starych sadów i plantacji truskawek oraz dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych.  Pozyskane szczepy oraz gatunki pożytecznych mikroorganizmów identyfikowane są metodami molekularnymi i biochemicznymi oraz klasycznymi – mikroskopowo.  
Duże zróżnicowanie występowania grzybów mikoryzowych zależy od gatunku oraz sposobu uprawy danej rośliny. 10 fasola ewelina wiacekObecnie założono kultury pułapkowe oraz wyizolowano i oznaczono spory takich grzybów mikoryzowych: Gigaspora margarita, Glomus agregatum, Glomus caledonium, Glomus claroideum, Glomus constrictum oraz Glomus macrocarpum. Natomiast w Symbiobanku znajdują się wyizolowane z gleby spory truskawki około 16 tys., jabłoni około 6,5 tys., wiśni około 1,1 tys., gruszy około 8,1 tys. oraz izolaty bakterii:
Pseudomonas fluorescens około 170,
rozpuszczające związki fosforu około 40, rozkładające celulozę około 40,
wytwarzające formy przetrwalnikowe około 110,
wiążące azot atmosferyczny około 10,
promieniowce około 40,
a także izolaty grzybów mikroskopowych ogółem około 50 tys., w tym Trichoderma sp. około 30.
Planowane jest uruchomienie strony internetowej Symbiobanku, na której będzie znajdował się spis posiadanych w zasobach izolatów razem z opisami niezbędnymi do identyfikacji gatunków grzybów AMF oraz bakterii PGR w Polsce. Przyczyni się to do poznania różnorodności biologicznej pożytecznych mikroorganizmów oraz będzie pomocne przy przygotowywaniu biopreparatów wzbogaconych mikrobiologicznie, przeznaczonych do stosowania w uprawach sadowniczych. Najbardziej efektywne szczepy i gatunki mikroorganizmów będą opatentowane i zarejestrowane w Polsce jako inokula bakteryjno-mikoryzowe, które będzie można wykorzystywać w produkcji sadowniczej oraz w celu fitoremediacji gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Założenie banku spor grzybów mikoryzowych przyczyni się do poznania i utrzymania różnorodności biologicznej tych symbiontów, poznania ich biologii i ekologii, a także do rozwoju ekologicznych technologii nawożenia roślin sadowniczych w Polsce oraz ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Źródło: EkoTechProdukt – opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych

Eko-uprawy.pl © 2024