Bionawozy stosowane w uprawach

W ostatnich latach wzrasta produkcja i konsumpcja owoców z upraw ekologicznych. Badania nad rozwojem przyjaznych dla środowiska technik uprawy roślin obejmują m.in. hodowlę nowych odmian, lepiej dostosowanych do warunków środowiska i o podwyższonej odporności na niekorzystne czynniki środowiska, optymalizację metod nawadniania oraz nawożenia upraw, wykorzystanie płodozmianu w celu ograniczenia występowania organizmów patogenicznych w glebie, ściółkowanie gleby, stosowanie nawozów pochodzenia naturalnego z aplikacją mikroorganizmów glebowych dla zwiększania żyzności i różnorodności biologicznej gleby oraz podniesienia odporności roślin na patogeny i szkodniki.

1 pole ewelina wiacekBionawozy zawierają substancję organiczną oraz jeden lub kilka aktywnych związków organicznych, np. aminokwasy, witaminy, enzymy, hormony roślinne, makro- i mikroelementy stymulujące wzrost i rozwój roślin uprawnych. Bionawozy dostarczają roślinom niezbędnych substancji, które są naturalnie syntetyzowane w wielu procesach biochemicznych, powodujących oszczędności energii, która może być wykorzystywana do innych przemian w roślinie. Dzięki stosowaniu bionawozów można nawozić rośliny i dodatkowo zabezpieczyć system korzeniowy przed infekcjami. W tej grupie związków znajdują się preparaty, których mechanizm działania jest podobny do działania fungicydów. Należą do nich preparaty wytwarzane ze specjalnie wyselekcjonowanych bakterii i enzymów.

Najskuteczniej działają środki stosowane profilaktycznie od początku uprawy. Stymulują wzrost i rozwój systemu korzeniowego, który jest zdrowy, silny, o kilkakrotnie większej objętości niż w uprawach konwencjonalnych. Dzięki temu rośliny rozwijają się lepiej, co wpływa również na lepsze ich plonowanie.  Preparaty te zalecane są do stosowania głównie do upraw sadowniczych, warzywnych oraz w szkółkach. Bionawozy o właściwościach nawozowo-ochronnych oparte są głównie na bazie substancji organicznej i olejów parafinowych, a ich stosowanie jest ograniczone do wczesnych faz rozwojowych poszczególnych gatunków drzew owocowych oraz roślin jagodowych. Dopuszczone są także preparaty oparte na wyciągach roślinnych, np. czosnku.

Łączne stosowanie bionawozów czy substancji ochronnych z mikroorganizmami przyczynia się do opracowania innowacyjnych metod stosowania tych biopreparatów. Dodanie biopreparatów mikrobiologicznych do roztworów olejowych lub do wyciągów roślinnych może wpłynąć na obniżenie ich koncentracji oraz na możliwość ich stosowania w późniejszych fazach rozwojowych drzew i krzewów owocowych.  Duży problem stanowi precyzyjna aplikacja preparatów z grupy substratów i bionawozów organicznych oraz efekt uboczny działania niektórych związków organicznych zmniejszających aktywność produktów syntetycznych. Nowoczesne opryskiwacze oraz rozsiewacze nawozów z automatyczną regulacją parametrów roboczych umożliwiają już właściwą aplikację tych preparatów. Znacznych adaptacji wymagają rozrzutniki obornika i aplikatory bionawozów doglebowych, które nie mają tak rozbudowanej automatyki sterowania.  

Źródło: EkoTechProdukt – opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych

Eko-uprawy.pl © 2024