Stosowanie nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby w rolnictwie ekologicznym

• Prowadzić prawidłową uprawę gleby i odpowiednie techniki uprawy, dbać o jej żyzność, stosować wieloletni płodozmian z wykorzystaniem roślin strączkowych i innych roślin na zielony nawóz, a także obornika lub materiału organicznego, najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej;
• Jeśli potrzeby roślin nie mogą być zaspokojone przy pomocy tych metod, warto wykonać analizę gleby, by określić dostępność składników pokarmowych;
• Wyniki analizy gleby potwierdzające potrzebę użycia danego nawozu należy przechowywać w dokumentacji gospodarstwa;
• Stosować wyłącznie nawozy pochodzenia naturalnego, wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 m.in. obornik, komposty, wapno, mielone fosfaty, siarczan potasu, mączki mineralne;
• Przed zakupem nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby warto sprawdzić czy są one zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym i wymienione w wykazach prowadzonych i aktualizowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach: http://www.iung.pulawy.pl/

Eko-uprawy.pl © 2024