Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby w produkcji ekologicznej

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 mówi, że:
Ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. W rolnictwie ekologicznym rośliny powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin strączkowych i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub materiału organicznego najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d) nawozy mineralne i środki poprawiające glebę mogą być stosowane tylko wówczas, jeżeli zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej i wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. e) nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych.
Art. 3 ust. 1. rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. określa, że w przypadku gdy potrzeby odżywcze roślin nie mogą być zaspokojone przy pomocy środków określonych w art. 12 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w produkcji ekologicznej można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Podmioty gospodarcze są zobowiązane przechowywać dokumentację potwierdzającą potrzebę użycia danego środka. Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego jest dla nawozów organicznych, nawozów mineralnych, nawozów organiczno-mineralnych i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który prowadzi także wykaz tych nawozów i środków.
Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym:
Nawóz wapniowy węglanowy
BIO-ALGEEN S90
LABIMAR 10 S
Wapno nawozowe zawierające magnez
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy „Winna”
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy „Laskowa”
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy „Jaźwica”
Magnesia-Kainit
Kizeryt granulowany ESTA
Kizeryt pylisty ESTA
Wapno kredowe pochodzenia naturalnego-kopalina
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy odmiana 05
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy odmiana 05
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy odmiana 07
Nawóz wapniowy węglanowy odmiana 05
Nawóz wapniowy węglanowy odmiana 04
EPSO Top
Patentkali
Hortisul
Siarczan potasu pylisty
Siarczan potasu granulowany
Wapno nawozowe
RADKOWIT
PRÓCHNICA EKO
SADZVIT EKO
Nawóz wapniowy-PN-C-87007-2-04-50
LABICUPER roztwór nawozowy miedzi
HB-101
ZIMOWY HUMVIT EKO
BactoFil
Nawóz wapniowy PN – C – 87007 – 2 – 04 – 50
PRP SOL
BIOJODIS-3
STAGRO HUMUS
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy odmiana 03
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy odmiana 03
MIKRO-VITAL
RIVERM
AMINO TOTAL – proszkowe, rozpuszczalne aminokwasy
HUMIC TOTAL – 80%-owa sól kwasów huminowych
HUMI MAX – 18%-owy roztwór kwasów huminowych
ALGA 600 – ekstrakt alg brunatnic
NATURA
HUMVIT-EKO UNIWERSALNY
AGROCARB MP
AGROCARB M MP
AGRODOL RO (odmiana 03)
AFRODOL RO (odmiana 05)
PRP EBV Eau Bleu Vegetal
HumiPlant
AlgaminoPlant
AlgaPlant
Fosforyt Mielony
Wapno nawozowe zawierające magnez odmiana 05
HUMVIT-BIO SYPKI
Wapno nawozowe zawierające magnez (odmiana 05)
Wapno nawozowe-węglanowe
Wapniak Kornicki
Użyźniacz Glebowy – UG max
Wapno nawozowe odmiana 04
EKO-Użyźniacz
Wapno nawozowe zawierające magnez
Wapno nawozowe 03 zawierające magnez
Wapno nawozowe 05 zawierające magnez
HumiPlant
AlgaminoPlant
AlgaPlant
HUMVIT-EKO dla kwitnących
HUMVIT-EKO dla ozdobnych z liści
HUMVIT-EKO dla paproci
HUMVIT-EKO dla kaktusów
HUMVI-EKO dla juk, dracen i palm
HUMVIT-EKO dla krzewów i drzew liściastych
HUMVIT-EKO dla roślin iglastych
G18
PHYSIOMAX
Neem GR
PHYSIO MESCAL G 18
PHYSIOMAX 975
KORA MIELONA
HUMOPLANT
OPOLWIAK
Wapno nawozowe odmiana 07a
Wapno nawozowe niezawierające magnezu
BORMAX
Wapno nawozowe zawierające magnez odmiany 05
Nawóz ekologiczny 0-8-18 LUBOPOLON
Fosforyt EKO
CALIO
PODKORZEŃ
Wapno nawozowe odmiana 04
BACTERISOL
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy odmiana 05
Akra Granulat Kombi
Wapno nawozowe odmiana 06 A
CONDIT
Akra Blatt
Akra Plus 9
Akra Stroh R
Wapno nawozowe odmiana 04
ECOVIGOR AA
NATURAL GEEN
Lithovit
PRÓCZNICZKA-EKO
Wapno nawozowe niezawierające magnezu odmiana 04
Nawóz ekologiczny 0-8-18
DOLOKORN 90 nawóz wapniowo magnezowy 90 granulowany
Wapno nawozowe odmiana 05
ASTVIT
AGROCARM MP
AGROCARM M MP
AGRODOL RO (odmiana 03)
AGRODOL RO (odmiana 05)
ROSAHUMUS
HUMVIT-EKO dla roślin ozdobnych z liści i kwitnących

Eko-uprawy.pl © 2024