Podjęcie działalności w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”. Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym) na stronie IJHARS.
Formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu. Wniosek o upoważnienie do importu produktów rolnictwa ekologicznego składa się również do Głównego Inspektora na formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca i Główny Inspektor, w zakresie swojej właściwości określonej w ust. 1 i 2, mogą wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia.

Źródło: MRiRW i IJHARS

Eko-uprawy.pl © 2024