Ekologia w Finlandii

Eko-Uprawy-0033Finladia jest najdalej wysuniętym na północ krajem, który jest samowystarczalny w wytwarzaniu większości najważniejszych produktów rolnych. Podukcją żywności zajmują sią zazwyczaj małe rodzinne przedsiębiorstwa, aczkolwiek w ciągu ostatnich dziesięcioleci ich liczba znacznie wzrosła. W latach 90-tych, w wyniku państwowego projektu, uprawa naturalna bardzo się ożywiła. W tamtym czasie istniały już 373 gospodarstwa ekologiczne, a do 1994 było ich już 1818. Po wejściu Finlandii do Unii Europejskiej w 1995, miał miejsce gwałtowny spadek wskaźnika cen produkcji i wielu rolników zainteresowało się uprawą naturalną. W kolejnych latach, ilość gospodarstw ekologicznych wzrosła jeszcze bardziej i obecnie wynosi ok. 4300, podczas gdy całkowita liczba przedsiębiorstw rolniczych w Finlandii wciąż maleje. Gospodarstwa ekologiczne obejmują łącznie 205 tysięcy hektarów i ze średnią wielkością 47,7 ha każde, są około 10% większe od gospodarstw konwencjonalnych. Około 40 % gospodarstw ekologicznych zajmuje się także hodowlą zwierząt, mimo że istnieją tylko 432 gospodarstwa rolne zarejestrowane jako certyfikowane farmy ekologiczne. Tę ewidentną rozbieżność może wyjaśnić fakt, że ekologiczna produkcja zwierzęca nie jest wymogiem ekologicznej akredytacji ziemi. Subwencje na rozwój produkcji ekologicznej można otrzymać oddzielnie dla obszarów rolniczych. Dotacja uzupełniająca dla produkcji zwierzęcej istnieje od 2006 roku.

W Finlandii nie funkcjonują prawie żadne struktury gospodarki przetwórczej i marketingu ekologicznej produkcji zwierzęcej. Wiele gospodarstw przetwarza swoje produkty niezależnie. Ok. 12% zajmuje się pewnymi formami prztwórstwa mięsnego, a 5 % produkuje mleko na własnych gospodarkach. Około 30% przetwarza zboże. Mimo że gospodarstw ekologicznych jest coraz więcej, to wciąż nie spełniają one wymogów rosnącego zapotrzebowania. Wynika to ze wzrostu konsumpcji produktów ekologicznych przez konsumentów i, przede wszystkim, z ilości paszy potrzebnej do ekologicznej produkcji zwierzęcej. Tendencję tą można zaobserwować na rynku zbóż. Finowie, do niedawna jego eksporterzy, obecnie importują ekologiczne żyto, jęczmień a nawet pszenicę.

Jeśli jesteś zainteresowany rolnictwem ekologicznym w Finlandii i chcesz dowiedzieć się więcej, specjaliści w dziedzinie agronomii Erkki Pöytäniemi i Marja Nuora, którzy działają aktywnie w tym sektorze od ponad 20 lat, sporządzili pozytywny portret fińskiego rolnictwa ekologicznego: gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw i dostawców. W 2010 roku rozpoczęli oni podróż po Finlandii odwiedzając gospodarstwa i przedsiębiorstwa ekologiczne. Książka zawiera mnóstwo imponujących i fascynujących fotografii autorstwa Erkki Pöytäniemi, które wraz z historiami odkrywają prawdziwy obraz ekologicznego rolnictwa w Finlandii. Książkę ”TALES OF ORGANICS IN FINLAND” można zamówić na http://erkinkuvat.luomusalonki.fi/tales-of-organics
-in-finland/ (wersja angielska i fińska, 200 stron, ok. 35 euro).

Podane za http://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Infobrief/32/IB32_PL.pdf

Eko-uprawy.pl © 2024