Daniel - hodowle fermowe zarodowe

belaslomyHodowle zarodowe specjalizują się w uzyskiwaniu wysokiej jakości materiału hodowlanego. Zwierzęta selekcjonowane są tu przede wszystkim w kierunku masy ciała i jakości poroża. Najważniejszymi elementami wpływającymi na uzyskanie pożądanych cech u hodowlanych jeleni są: genetyka, żywienie i stres. Największy wpływ tych cech odnotowano na jakość poroża wysokiej jakości.

Żywienie byków musi opierać się o znajomość ich biologii i potrzeb pokarmowych. Optymalna dawka pokarmowa powinna zawierać ok. 14% białka ogólnego, przy czym najbardziej newralgicznym okresem decydującym o masie i kształcie nakładanego poroża jest czas tuż po zakończeniu sezonu rozrodczego, oraz ok. 3 tygodnie przed wzrostem nowego poroża. Dlatego by poprawić kondycję byków, lepsze żywienie należy zacząć stosować do miesiąca po zakończeniu rui i wczesną wiosną. Przekarmianie zwierząt w okresie zimy, szczególnie paszami treściwymi, jest zarówno z ekonomicznego jak i fizjologicznego punktu widzenia nieuzasadnione. W stadach zarodowych powinno się także stosować krycie indywidualne, w którym na 1 byka powinien przypadać harem składający się z ok. 40 łań.

W procesie formowania nowego poroża bardzo istotną rolę odgrywa również stres. Z dotychczasowych obserwacji i badań wynika, że zwierzęta które znajdowały się pod wpływem silnego stresu (np. ze względu na niską pozycję w hierarchii stada lub przebywanie w zbytnim zagęszczeniu na kwaterze), w przyszłym sezonie nałożą mniejsze i słabsze poroże. Stres wpływa bowiem na obniżenie poziomu testosteronu, który jest hormonem warunkującym wzrost poroża.
Sprzedaż zwierząt zarodowych do dalszej hodowli (chowu) jest opłacalną gałęzią działalności takich ferm. Najwyższą cenę uzyskuje się za byki, przy czym ceny są zależne od wieku zwierząt, ich pochodzenia i kondycji.

Eko-uprawy.pl © 2022