Jakiej wydajności mlecznej oczekiwać w trakcie jednej laktacji u krowy – rekordy

krowaJaką ilość mleka krowa jest w stanie wyprodukować w ciągu jednej laktacji? Niby jest to proste zagadnienie, ale wobec dużego postępu hodowlanego w ostatnich latach, niejednemu hodowcy trudno jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Podobnie jak w sporcie, pytanie jest tu tylko jedno – dokąd to wszystko zmierza i gdzie jest granica?
Rasą która przoduje w tej dziedzinie są krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, które charakteryzują się wręcz wybitną wydajnością mleka. Według danych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, polską rekordzistką pod względem wydajności mlecznej wśród krów objętych oceną użytkowości jest obecnie krowa Hajto, której właścicielem jest Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. (w woj. kujawsko-pomorskim). Krowa ta osiągnęła wydajność mleczną 21 195 kg mleka, którą uzyskała w drugiej laktacji.

Bicie rekordów wydajności mlecznej krów występuje jednak w każdym kraju na świecie. Według doniesień prasowych – duński hodowca Palle Ostergard zgłosił do Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej WHFF swoją krowę z wydajnością 77 tys. kilogramów mleka w jednej laktacji. Krowa ta została zakupiona jako jałówka, potem ocieliła się po raz pierwszy i jednocześnie ostatni (w 2002 r.), kolejnych porodów już nie było. W ciągu ośmiu lat wyprodukowała 77 tys. kg. mleka, z czego przez pierwsze 6 lat produkcja roczna wahała się między 9,5 – 12 tys., a przez następne dwa lata była w granicach 6,7 – 7,5 tys. kg.

Jednak we wszystkim istnieje jakaś granica. Tak więc i tu moda na bicie rekordów wydajności mlecznej powoli przechodzi do przeszłości. Jednak musi być jakieś coś za coś. W jej miejsce wchodzi więc większy nacisk hodowli na cechy funkcjonalne takie przede wszystkim jak: cecha długowieczności, budowa wymienia i odporność na choroby. Wieloletnimi liderami w doskonaleniu tych cech pozaprodukcyjnych są kraje Skandynawskie wśród których króluje Norwegia. Największy nacisk w norweskich programach hodowlanych kładzie się na cechy związane ze zdrowotnością wymion krów oraz odpornością na szereg innych schorzeń.

Eko-uprawy.pl © 2022