Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jestaktualizacja.

Newsletter

Eko-Uprawy-0034W dniu 07.11.2013 r. (najbliższy czwartek) w miejscowości Hołowno (województwo lubelskiej, powiat parczewski, gimna Podedwórze) odbędzie się XXXI EkoForum klastra Dolina Ekologicznej Żywności.

EkoForum pt. „Agrotechnika w gospodarstwie ekologicznym. Podstawowe problemy gospodarki nawozowej i zarządzania składnikami pokarmowymi w rolnictwie ekologicznym”, organizowane wspólnie z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, będzie miało charakter szkoleniowy. Jest przeznaczone dla rolników oraz producentów żywności ekologicznej. Program Ekoforum przewiduje wystąpienia eksperów - prof. UWM Olsztyn Józefa Tyburskiego oraz dr Krzysztofa Jończyka i dr Jarosława Stalengi (obydwaj z IUNG – PIB Puławy).
 

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego „Kraina Rumianku” (Hołowno 66, 21-222 Podedwórze). Potrwa od godz. 10:00 do 14:00. Serdecznie zapraszamy.

XXXI EKOFORUM Agrotechnika w gospodarstwie ekologicznym
Podstawowe problemy gospodarki nawozowej  i zarządzania składnikami pokarmowymi w rolnictwie ekologicznym   Hołowno, 07.11.2013 r. 10.00 – 10.15    Informacja nt. projektu Rozwój klastra DEŻ: cele, zadania, formy działalności - dr Krzysztof Jończyk IUNG – PIB Puławy.
10.15 – 10.45    Organizacja produkcji i gospodarka płodozmianowa w rolnictwie ekologicznym (znaczenie roślin motylkowatych) - dr Krzysztof Jończyk IUNG – PIB Puławy.
11.00 – 11.30    Zarządzanie składnikami pokarmowymi w gospodarstwie ekologicznym - dr hab. Józef TYBURSKI, prof. UWM Olsztyn.  
11.30 – 12.00    Omówienie badań dotyczących stanu żyzności gleb w gospodarstwach ekologicznych - dr Jarosław Stalenga IUNG – PIB Puławy.  
12.00 – 12.30    Badania nt produkcyjności roślin i żyzności gleb w różnych systemach produkcji - dr J. Stalenga, dr K. Jończyk IUNG – PIB Puławy.
    
12.30 – 12.50    Omówienie wyników badań stanu żyzności gleb w gospodarstwach zrzeszonych
w Ekolandzie – forma panelu dyskusyjnego połączona z doradztwem w zakresie gospodarki nawozowej (dr J. Stalenga, dr K. Jończyk, dr hab. J. Tyburski). 12.50 -13.30    Uwarunkowania agrotechniczne uzyskania wysokiej jakości w produkcji zbóż
w gospodarstwach ekologicznych. Omówienie analiz jakościowych ziarna zbóż producentów z Ekolandu – forma panelu dyskusyjnego połączona z doradztwem
(dr J. Stalenga, dr K. Jończyk, dr hab. J. Tyburski).13.30 – 14.00    Dyskusja, zakończenie EkoForum
14.00    Obiad

Podczas EkoForum przekazane będą członkom EKOLANDU wyniki analiz zasobności gleb w składniki pokarmowe  oraz materiały informacyjne i promocyjne.


Zaproszenia

Właściciel serwisu i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w portalu.