Zakazać glifosatu - Portal ekologiczny dla rolników i ogrodników
Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jestaktualizacja.

Newsletter

 

Ruszyło zbieranie podpisów pod inicjatywą „Zakazać glifosatu” („Ban Glyphosate”), która została zarejestrowana 25 stycznia tego roku przez Komisję Europejską. Inicjatorzy zaapelowali do Komisji Europejskiej, by nie tylko wprowadziła zakaz stosowania glifosatu, ale również zmieniła zasady zatwierdzania pestycydów i zaplanowała stopniowe ograniczenie ich użycia na terenie Unii Europejskiej. Tak oto autorzy projektu formułują swoje cele:

Celem jest: wprowadzenie zakazu stosowania środków chwastobójczych na bazie glifosatu, narażenie na które wiąże się z występowaniem nowotworów u ludzi i doprowadziło do degradacji ekosystemów; zadbanie o to, by ocena naukowa pestycydów służąca zatwierdzeniu regulacyjnemu przez UE opierała się wyłącznie na opublikowanych badaniach zleconych przez właściwe organy publiczne, a nie przez sektor pestycydów; wytyczenie wiążących celów ograniczenia stosowania pestycydów dla całej UE
z myślą o zapewnieniu przyszłości wolnej od pestycydów.

Zgodnie z przepisami o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, aby propozycje przepisów zostały wzięte pod uwagę przez KE, organizatorzy akcji muszą zebrać pod projektem przynajmniej milion podpisów poparcia od mieszkańców z co najmniej 7 z 28 krajów członkowskich..

Glifosat to substancja, która jest składnikiem środków chwastobójczych popularnych
w ogrodnictwie i rolnictwie np. przy uprawie zbóż, w sadach, winnicach i na plantacjach oliwek. Dane Ministerstwa Rolnictwa z 2015 roku, wskazują na 18 procentową sprzedaż środków opartych na glifosacie.

Spór o środek trwa od lipca zeszłego roku, kiedy to wygasła licencja na stosowanie go na terenie państw członkowskich UE, Komisja podjęła wtedy decyzję o przedłużeniu zgody na stosowanie tego herbicydu o półtora roku, choć początkowe plany zakładały piętnastoletnią kadencję.

Badań na temat Szkodliwości glifosadu jest coraz więcej. Przeciwnicy wprowadzenia zakazu tłumaczą, że problem ten nie dotyczy Europy tylko Stanów Zjednoczonych, gdzie środek stosuje się przy uprawach GMO. Jednak badania Międzynarodowej agencji Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzające negatywny wpływ środka na organizm człowieka, głownie na życie płodowe i układ hormonalny.

Zbieranie podpisów będzie trwało rok od dnia 25 stycznia 2017 roku. Swój głos można oddać na stronie:

 

https://sign.stopglyphosate.org/

 


Zaproszenia

Właściciel serwisu i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w portalu.