Ekologia naukowo

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach był organizatorem dwudniowej (23-24.09.2014 r.) Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej, która prezentowała wyniki badań prowadzonych w ramach projektu unijnego EkoTechProdukt. Dotyczyły one nie tylko aspektów ogrodniczych, ale także walorów zdrowotnych żywności organicznej. Wyniki badań są nie do przecenienia, biorąc pod uwagę, że niewiele jednostek pracuje nad poprawą technologii ekoprodukcji owoców, potwierdza eksperymentalnie, poszukuje optymalnych rozwiązań technicznych i opisuje skutki oddziaływania człowiek-środowisko.

eko-konferencjaProjekt EkoTechProdukt „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych" skupia się na aspekcie nie będącym dotychczas w centrum zainteresowania, czyli na glebie i jej biologii. Chodziło o przebadanie interakcji między rośliną, podłożem, a florą glebową. Naukowcy określili mikroorganizmy glebowe w rizosferze jabłoni, wiśni i truskawki w Polsce, wyodrębniając pożyteczne grzyby mikoryzowe, strzępkowe i bakterie, a także zgrupowali je w tzw. SYMBIOBANKU. Ten etap badań przygotował grunt do stworzenia preparatów mikoryzowych stymulujących wzrost i plonowanie roślin sadowniczych. Następnie biopreparaty te poddano testom w uprawach ekologicznych.

Dostarczanie materii organicznej do gleby, zwłaszcza w rolnictwie ekologicznym, jest ważnym zadaniem, dlatego między innymi badaniom poddano proces kompostowania. Spośród 12 różnych kompostów wybrano kilka najbardziej przydatnych w ekoprodukcji sadowniczej. Mając na uwadze, że nie zawsze można podwyższać poziom próchnicy, stosując nawozy zielone i zwierzęce, rozpoczęto poszukiwania innych źródeł materii organicznej– z produktów górniczych i biopaliw.

Badano też możliwości ograniczania występowania chorób i szkodników w ekologicznym sadownictwie, z zastosowaniem preparatów z mikroorganizmami, substancjami chemicznymi, czy produktami roślinnymi pochodzenia morskiego.

Niekorzystne warunki środowiskowe mają wpływ na wielkość i jakość plonu, dlatego tak ważne jest monitorowanie reakcji roślin na stres spowodowany czynnikami zewnętrznymi. Aby to uczynić, w konwencjonalnym rolnictwie stosuje się pomiary fluorescencji chlorofilu ά, którego wartość określa, czy roślina znajduje się w sprzyjającym rozwojowi środowisku. Warto tę tanią, szybką i bezinwazyjną metodę upowszechnić także w ekologii. Pomiar trwa kilka sekund i daje ogrodnikowi wiedzę, na temat skali niekorzystnych oddziaływań oraz umożliwia wczesne zapobieganie stratom w postaci zmniejszenia plonu.

Niektóre wystąpienia bardziej szczegółowo zrelacjonujemy w późniejszym terminie.

Eko-uprawy.pl © 2023