O ekologii w sadownictwie

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach projektu badawczego EkoTechProdukt zorganizował 6 i 7 października 2011 roku pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję ekologiczną pod hasłem „Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej”.  To dwudniowe sympozjum zgromadziło pracowników naukowych, sympatyków i praktyków.
Projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską w zamyśle pomysłodawców nie tylko ma poszerzyć wiedzę na temat ekologicznej uprawy roślin ogrodniczych, wesprzeć sektor środków produkcji, ale również zbadać żywność produkowaną metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi w celu porównania ich właściwości prozdrowotnych, określić wpływ spożywania owoców, np. truskawek czy jabłek, występowanie chorób alergicznych i cywilizacyjnych. Szerokie spektrum badań, ich kompleksowość dają szansę na uzupełnienie wiedzy z zakresu ekologicznej uprawy roślin i w konsekwencji jej ułatwienie.
Niedawno podawaliśmy informację, że żywność ekologiczna jest bardziej narażona na występowanie szkodliwych dla zdrowia mikotoksyn. Otóż, doniesienia na ten temat są sprzeczne i wiele badań wskazuje, że owoce z biologicznej uprawy nie zawierają więcej rakotwórczych związków wynikających z obecności patogenów.
Druga kwestia, która przewijała się podczas wystąpień, to fikcyjne gospodarstwa ekologiczne nastawione na konsumpcję dopłat do takiego modelu produkcji. Ich istnienie może wpłynąć na wizerunek ekologicznej uprawy w Polsce. Z tym problemem borykamy się jednak nie tylko my.
Poszczególne bloki tematyczne dotyczące ekonomiki, agrotechniki (poprawy struktury gleby, ochrony i nawożenia), zagadnień prozdrowotnych, liczne postery i dyskusje po każdej sesji tematycznej uzmysławiają, jak wiele zostało zrobione w ostatnich latach, ile badań wymaga kontynuacji lub poszerzenia oraz jak zróżnicowane jest podejście do kwestii ekologicznej uprawy roślin sadowniczych w Polsce. [BPS]

Eko-uprawy.pl © 2022