Odszkodowania po przymrozkach

Minister Sawicki powiedział, że rolnicy z poszkodowanych terenów mogą skorzystać z różnych form pomocy, między innymi z dotacji podobnych do tych, które są proponowane powodzianom.

Minister mówił, że dla tych obszarów ministerstwo chcemy rozszerzyć, możliwości wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowienie produkcji po klęskach żywiołowych. To co było stosowane w przypadku poszkodowanych po powodzi, będzie również roszerzone na straty po przymrozkach, po gradobiciu, nawalnych deszczach i huraganach. Rolnicy mogą także liczyć na: odłożenie w czasie lub umarzanie rat podatku rolnego i składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, niskooprocentowane kredyty preferencyjne i ulgi w płaceniu rat za grunty dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych. Oceną strat zajmują się obecnie powoływane przez wojewodów gminne komisje. Do 19 maja powstało ich: 50 w Kujawsko-Pomorskiem, 48 w Wielkopolskiem, 24 w Łódzkiem, 8 w Podlaskiem i 4 w Zachodniopomorskiem.

Źródło: inwestycje.pl, IAR

Eko-uprawy.pl © 2022