Heighlights

Ważnym priorytetem gospodarki rolnej i leśnej w następnym 6-leciu będzie odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów, promowanie praktyk...

Soczewica jadalna (Lens culinaris) – spokrewniona z fasolą samopylna roślina strączkowa jednoroczna (lub dwuletnia) z rodziny bobowatych. Uprawiana...

Upowszechnienie ziemniaków w rolnictwie polskim spowodowało ograniczenie klęsk głodu w XIX stuleciu. Wbrew pozorom nie jest to gatunek łatwy w...

Rośliny przystosowane do niedoboru fosforu niewiele inwestują w proces rozmnażania. Poza tym słabiej radzą sobie na terenach w fosfor zasobnych,...

Słowo ekologia wpisało się już na stałe do codziennego słownika. Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów, to problemy, które stały...

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD odbyły się już po raz szósty w Łodzi i jak zwykle przyciągnęły rzesze...
Eko-uprawy.pl © 2022