Leczenie i zapobieganie trichofitozie

krowaPo przechorowaniu trychofitozy zwierzęta zyskują odporność, dzięki której przy ewentualnej późniejszej reinfekcji, objawy albo nie występują w ogóle, albo zmiany zanikają samoistnie po 2-3 tygodniach. W celach zapobiegawczych należy stosować specjalne szczepionki ograniczające podatność zwierząt na zapadalność na tę chorobę oraz zmniejszają nasilenie jej objawów. Jak wcześniej wspomniano, trychofitoza jest chorobą mogącą przenosić się na ludzi. W związku z tym, osoby znajdujące się w tzw. grupie ryzyka (hodowcy, obsługa zwierząt, weterynarze, zootechnicy) muszą pamiętać o noszeniu odzieży ochronnej i przestrzeganiu higieny osobistej, szczególnie w przypadku gdy choroba już występuje w danym gospodarstwie hodowlanym.

Stosowane są też takie środki jak nasączane odpowiednimi środkami odkażającymi i grzybobójczymi maty na wejściu/wyjściu, zapobiegawcze spryskiwanie bydła odpowiednimi środkami płynnymi lub posypywanie preparatami sproszkowanymi, zadawanie odpowiednich preparatów w karmie itp. Trychofitoza może przyjmować postać narządową. Należy więc mieć na względzie, że grzybice narządowe (organomikozy) są związane z oddziaływaniem czynników powodujących obniżenie odporności (np. infekcje wirusowe, bakteryjne, inwazje pasożytów, niedobory żywieniowe, stosowanie antybiotyków). Zastosowanie selektywnych metod diagnostyczno-badawczych pozwala bezbłędnie rozpoznać grzybicę oraz jej rodzaj i postać. Wśród pomocniczych badań laboratoryjnych (weterynaryjnych) są: mikroskopowe badanie zeskrobin ze zmienionych chorobowo części/partii skóry oraz badania parazytologiczne prowadzone w celu wykluczenia inwazji pasożytów skóry (mogących być przyczyną pośrednią zainfekowania grzybica skórną). Leczenie polega na wykonywaniu oprysków, pędzlowaniu, smarowaniu środkami grzybobójczymi. Wśród popularnych leków jest Mycoderm. Lekiem tym należy pokrywać zmienione miejsca i otaczające je partie skóry, kilkakrotnie w odstępach 3-5 dniowych. Innym znanym lekiem weterynaryjnym jest Mycowet, który należy stosować dwa razy dziennie przez 3-7 dni. Szczególnie w stadach o dużym nasileniu zachorowań, korzystnie na przebieg leczenia wpływają także szczepienia wykonywane lekiem o nazwie Trichovac (dwukrotnie w odstępie co 10-12 dni) oraz dodatki mineralne zawierające cynk (np. znany preparat Biofungin). Zapobiegawczo należy zapewniać właściwe warunki utrzymania i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości cynku i witaminy A. Należy także często przeprowadzać standardową dezynfekcję pomieszczeń preparatami grzybobójczymi (np. Pollena JK – 3% roztwór).

Eko-uprawy.pl © 2019