Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jestaktualizacja.

Newsletter

Alpaki wciąż mało znane

Nastały tęgie mrozy. Zima to czas wdziewania grubych swetrów, a zdarza się, że surowcem do ich wykonania jest wełna z alpak. Na światowych rynkach osiąga ona wysokie ceny i jest postrzegana jako bardzo atrakcyjny towar. Dlaczego? Runo alpak jest trzy razy mocniejsze niż wełna owcza oraz wielokrotnie cieplejsze, przewyższa nawet puch. Cechuje je dodatkowo wyjątkowa miękkość. Alpaki dostarczają jednak nie tylko wełny o doskonałych właściwościach, ale także mięsa o niskiej zawartości cholesterolu

Czytaj więcej o: Alpaki wciąż mało znane

Daniel - porady podstawowe dla początkujących hodowców

Przed założeniem hodowli należy zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów i dostosować się do pewnych niezbędnych wymogów. Podejmując decyzję o rozpoczęciu fermowej hodowli (chowu) jeleniowatych musimy przede wszystkim dokonać gruntownego rozeznania aktualnego stanu rynku zbytu. Wyprodukowanego „towar” trzeba będzie bowiem sprzedać z zyskiem. Odbiorcami fermowej jeleniny (w tym danieliny) mogą być sąsiedzi, lokalni producenci i przetwórcy, restauracje, hotele oraz duzi odbiorcy z zagranicy. Obecnie

Czytaj więcej o: Daniel - porady podstawowe dla początkujących hodowców

Przepiórki – chów ekologiczny?

Przepiórka japońska dopiero w latach 60. minionego stulecia trafiła do Polski, ale udomowiono ją kilkaset lat temu. Niewielkie ptaki (kogut około 120 g, kurka – 160 g) zwróciły uwagę hodowców swoją wyjątkową nieśnością. Coraz częściej jedno lub dwa stada przepiórek utrzymywane są w mniejszych gospodarstwach z niewielkimi budynkami inwentarskimi jako alternatywne źródło dochodu. Możliwy jest także chów klatkowy.

Ptaki dobrze jest trzymać zimą w ocieplonych i oświetlonych budynkach. Mogą być

Czytaj więcej o: Przepiórki – chów ekologiczny?

Daniel - wykorzystanie w agroturystyce

Daniele i jelenie, które spotkać można w gospodarstwach agroturystycznych, zawsze stanowią nie lada atrakcję dla turystów i wczasowiczów. Zwierzęta te są bardzo towarzyskie i stosunkowo łatwo się oswajają. Można wtedy podglądać ich naturalne zachowania z bardzo bliskiej odległości. Ekologiczny charakter ferm oraz nietypowy kierunek produkcji budzą więc duże zainteresowanie turystów.

Obecnie uważa się, że nowością oraz dodatkową szansą dla rozwoju fermowej hodowli jeleniowatych, może w

Czytaj więcej o: Daniel - wykorzystanie w agroturystyce

Daniel - hodowle fermowe mięsne

Produkcja mięsna jest najbardziej popularnym kierunkiem fermowego użytkowania jeleniowatych w Polsce i na świecie. W produkcji mięsnej obowiązują pewne zasady ogólne prowadzenia hodowli. Stosunek byków do łań w stadzie powinien tu wynosić 1:30-50 (wg niektórych źródeł maksymalnie 1:20). Stosowane jest krycie haremowe. Byki powinny być wymieniane co 2-5 lat z tym, że dobre byki można przetrzymać dłużej. Optymalny remont stada powinien wynosić 7-10% stanu łań rocznie, lub utrzymuje się łanie do

Czytaj więcej o: Daniel - hodowle fermowe mięsne

Daniel - hodowla fermowa i linie hodowlane

Największą zamkniętą, fermową hodowlę daniela (ok. 2 tys. osobników) zarówno w Europie jak i w Polsce, ma polski rolnik z miejscowości Pławin, położonej niedaleko Strzelec Krajeńskich (woj. lubuskie).
Hodowla fermowa jeleniowatych (wśród nich gł. danieli i jeleni europejskich) rozwija się w Polsce dynamicznie, podobnie jak w Europie i na świecie. Potentatem w tej dziedzinie produkcji zwierzęcej jest Nowa Zelandia z pogłowiem jeleniowatych hodowanych fermowo na poziomie 2 mln sztuk. Na temat

Czytaj więcej o: Daniel - hodowla fermowa i linie hodowlane

Daniel - hodowle fermowe zarodowe

Hodowle zarodowe specjalizują się w uzyskiwaniu wysokiej jakości materiału hodowlanego. Zwierzęta selekcjonowane są tu przede wszystkim w kierunku masy ciała i jakości poroża. Najważniejszymi elementami wpływającymi na uzyskanie pożądanych cech u hodowlanych jeleni są: genetyka, żywienie i stres. Największy wpływ tych cech odnotowano na jakość poroża wysokiej jakości.

Żywienie byków musi opierać się o znajomość ich biologii i potrzeb pokarmowych. Optymalna dawka pokarmowa powinna zawierać ok.

Czytaj więcej o: Daniel - hodowle fermowe zarodowe

Daniel - hodowla w stanie dzikim

Liczebność całej wolnożyjącej, światowej populacji daniela szacuje się obecnie na ok. 350 tys., populacji europejskiej na ok. 200 tys., a polskiej na ponad 14 tys., co stanowi ok. 7% populacji europejskiej i ok. 4% populacji światowej.
Dane liczbowe o stanie populacji tego gatunku dopiero od początku lat 90. są upublicznione (w „Polskich Rocznikach Statystycznych” GUS i od kilku lat na stronie internetowej PZŁ (Polski Związek Łowiecki). W przypadku danych GUS, obejmują one liczebność w obwodach

Czytaj więcej o: Daniel - hodowla w stanie dzikim


Jakiej wydajności mlecznej oczekiwać w trakcie jednej laktacji u krowy – rekordy

Jaką ilość mleka krowa jest w stanie wyprodukować w ciągu jednej laktacji? Niby jest to proste zagadnienie, ale wobec dużego postępu hodowlanego w ostatnich latach, niejednemu hodowcy trudno jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Podobnie jak w sporcie, pytanie jest tu tylko jedno – dokąd to wszystko zmierza i gdzie jest granica?
Rasą która przoduje w tej dziedzinie są krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, które charakteryzują się wręcz wybitną wydajnością mleka. Według danych Polskiej Federacji

Czytaj więcej o: Jakiej wydajności mlecznej oczekiwać w trakcie jednej laktacji u krowy – rekordy

Na rosnącą popularność hodowli tego gatunku wpłynęło wiele jego pozytywnych walorów. Daniela cechuje wysoka produktywność populacyjna. Innymi słowy chodzi tu o skuteczny rozród i wydajny odchów potomstwa. Łatwo go utrzymać w hodowli zamkniętej i oswajać, gdyż wykazuje małą antropofobię, czyli strach przed człowiekiem i stres z tym związany. Jest bardzo odporny na choroby i infekcje oraz na czynniki stresogenne. Zajmuje różne siedliska, od suchych i gorących po zimne i wilgotne. W górach

Czytaj więcej o: Daniel - geneza rosnącej popularności hodowli


Zaproszenia

Właściciel serwisu i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w portalu.